Yksityisyys

1. Yleistä

Oy Ford Ab arvostaa kiinnostustasi tuotteitamme sekä palveluitamme kohtaan ja vierailuasi sivustollamme. Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää, joten keräämme henkilötietoja aina vastuullisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Tätä Online Accessory Catalogue -sivustoa (”Sivusto”) ylläpitää Oy Ford Ab (PL 33/Äyritie 24, 01511 Vantaa), joka myös kerää, säilyttää ja käsittelee Sivustolla kerättyjä henkilötietojasi rekisterinpitäjänä tämän tietosuojakäytännön (”Tietosuojakäytäntö”) mukaisesti. Kerätyt tiedot tallennetaan Oy Ford Ab:n Online Accessory Catalogue -verkkosivujen käyttäjärekisteriin.

Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus on tiedottaa käyttäjää henkilötietojen keräämisestä henkilötietolain (524/1999) 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) (EU 2016/679) 12 artiklan mukaisesti. Lisäksi tämä Tietosuojakäytäntö on henkilötietolain 10 §:n ja GDPR:n 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista, jotka koskevat Online Accessory Catalogue -verkkosivujen käyttäjärekisterissä olevia tietoja. Mikäli sinulla on kysyttävää Tietosuojakäytännöstä tai tietojenkäsittelytoiminnasta tai haluat käyttää Tietosuojakäytännön 6-kohdan mukaisia oikeuksiasi, voit olla yhteydessä meihin osoitteessa palvelut@ford.com. Rekisteriasioista vastaava henkilö on Matti Koponen.

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käsittelyn käyttötarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan ja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiallinen yhteys). Lisäksi käsittely voi tietyissä tilanteissa perustua henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-kohdan ja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen meille antamaasi vapaaehtoiseen, yksilöityyn, tietoiseen ja yksiselitteiseen suostumukseen.

Meille on tärkeää, että vierailusi Sivustollamme on miellyttävä. Keräämme henkilötietojasi erityisesti siksi, että voimme tarjota juuri sinulle räätälöityä tietoa. Samalla saamme itse tietää, mitkä Sivustomme osiot ovat suosituimpia. Keräämme henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten, joiden katsomme muodostavan myös oikeutetun edun henkilötietojesi käsittelyyn:

3. Kerättävät tiedot

Keräämme Sivustolla seuraavia vapaaehtoisesti antamiasi yksilöiviä tietoja:

Mikäli et anna meille edellä mainittuja tietoja, voit silti käyttää Sivustoamme. Et kuitenkaan pysty vastaanottamaan sellaisia palvelujamme, asiakasviestintäämme tai markkinointiamme, joka edellyttää edellä mainittujen tietojen antamista käyttöömme.

Kun liikut Sivustollamme, sinusta voidaan kerätä evästeiden, web beaconeiden ja muiden seurantatyökalujen avulla seuraavia tietoja, jotka eivät sellaisenaan kerro meille, kuka olet, mutta tietoja voidaan silti pitää henkilötietoina:

Voit käyttää Sivustoamme myös ilman kaikkien edellä mainittujen tietojen käsittelyä, mutta tällöin emme voi taata Sivustomme täyttä toimivuutta. Katso lisää seurantatyökaluista Tietosuojakäytännön 7-kohdasta.

4. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille Ford-konserniin kuuluville yrityksille tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Voimme myös suostumuksellasi luovuttaa henkilötietojasi valitsemallesi tai meille antamasi postinumeron perusteella valituille valtuutetuille Ford-jälleenmyyjälle sekä valituille yhteistyökumppaneillemme (esim. vakuutus-, rahoitus- tai tiepalvelun tarjoajille). Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi toimeksiannostamme muille valituille palveluntarjoajille tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, jolloin kolmannet osapuolet eivät käsittele henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin näiden palveluiden tarjoamiseen. Voimme jakaa tilastotietoja palveluiden käytöstä esimerkiksi mahdollisille yhteistyökumppaneille tai mainostajille. Yksittäiset käyttäjät eivät ole tunnistettavissa tilastotiedoista. Ryhdymme kaikkiin asianmukaisiin oikeudellisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja riittävän tietosuojan tasolla silloin, kun niitä luovutetaan valittujen kolmansien osapuolten kanssa.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi yritysjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä toiminnan jatkajalle. Sovimme tällöin sopimuksella henkilötietojen vastaavan tasoisesta suojasta.

Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille sovellettavan lain edellyttämissä tapauksissa. Tällaiset vaatimukset sisältävät oikeuden määräykset, haasteet ja lakiprosesseista ja rikostutkimuksista syntyvät määräykset.

5. Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen

Käytämme asianmukaisia liiketoimintajärjestelmiä henkilötietojesi suojaamiseksi. Käytämme myös turvallisuusmenetelmiä kuten teknisiä ja fyysisiä pääsyrajoituksia ja rajoituksia henkilötietojesi käyttöön palvelimillamme. Tallennamme keräämämme henkilötiedot palvelimelle, joka on suojattu palomuurilla ja alan käytäntöjen mukaisilla menetelmillä. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on rajattu vain sellaiseen henkilöjoukkoon, joilla on työtehtävien perusteella tarve käsitellä henkilötietoja. Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan välittömästi niiden käsittelyn jälkeen.

Säilytämme sinua koskevia tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi sekä lakisääteisiä säilytysaikoja koskevien velvoitteiden noudattamiseksi. Tietoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä tässä esiteltyihin käyttötarkoituksiin.

6. Käyttäjän oikeudet

Tarkoituksenamme on tarjota sinulle mahdollisimman hyvät mahdollisuudet hallita henkilötietojasi. Sinulla on oikeus

7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Ford käyttää evästeitä, pikseleitä, paikallista tallennusta ja muita vastaavia tekniikoita, jotta Sivustoa olisi helpompi käyttää ja jotta niiden sisältö vastaisi käyttäjien tarpeita.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joihin tallennetaan käyttäjän Internet-asetuksia. Eväste ladataan selaimeen, kun käyttäjä käy Sivustolla ensimmäistä kertaa. Kun Sivustolle palataan samasta laitteesta, selain tarkistaa, onko Sivustolle olemassa evästettä (eli siinä on Sivuston nimi). Jos on, selain lähettää evästeen tiedot takaisin Sivustolle. Näin Sivusto tunnistaa, että selaimesta on käyty Sivustolla aiemmin, mikä joskus johtaa sisällön mukauttamiseen. Eväste sisältää yleensä sen sivuston nimen, jolta eväste on peräisin, evästeen ”eliniän” (eli kuinka kauan se säilyy laitteessasi) ja arvon, joka on yleensä satunnaisesti luotu ainutlaatuinen numero.

Joistakin evästeistä on paljon hyötyä, sillä ne voivat lisätä käyttäjäystävällisyyttä, jos käytät Sivustoa toistuvasti. Jos käytät samaa laitetta ja selainta kuin aiemmin, evästeissä voi esimerkiksi olla asetuksesi sekä tietoja siitä, miten käytät Sivustoamme. Lisäksi evästeiden avulla sisältöä voidaan mukauttaa paremmin vastaamaan tarpeitasi ja kiinnostuksen kohteitasi. Evästetietojen avulla Oy Ford Ab ja sen yhteistyökumppanit voivat seurata Sivustojen kävijämääriä ja analysoida sekä kehittää Sivustoa kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella.

Evästeiden käyttäminen edellyttää meille antamaasi suostumusta. Voit hallinnoida evästeitä käyttämäsi selainohjelman asetuksissa. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa meille antamasi suostumus kaikkien tai joidenkin käyttämiemme evästeiden osalta. Huomioithan, että jotkin evästeet voivat olla Sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Jos päätät poistaa evästeet, poistettujen evästeiden hallitsemat asetukset ja määritykset, mukaan lukien mainonta-asetukset, poistetaan, ja ne on ehkä luotava uudelleen. Ohjeet tallennettujen evästeiden tyhjentämiseen tai evästeiden asetusten muuttamiseen ovat saatavilla selaimen ohjeista. Voit myös käydä osoitteessa http://www.aboutcookies.org, jossa on vaiheittaiset ohjeet evästeiden hallintaan ja poistamiseen useimmissa selaimissa. Jos käytät eri laitteita Sivuston tarkasteluun ja käyttämiseen (esim. tietokonetta, älypuhelinta, tablettia jne.), sinun on säädettävä haluamasi evästeasetukset jokaisen laitteen selaimessa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Fordin pyrkimyksenä on tuotteiden jatkuva kehittäminen. Pidätämme siksi kaikki oikeudet muuttaa tällä sivustolla esitettyjä malleja, teknisiä tietoja, värejä, tuotteita ja eri mallien tai tuotteiden hintoja milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sivusto sisältää sekä alkuperäisiä Ford-varusteita että huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita, jotka on esitelty omilla tuotemerkeillään. Takuuehdot kaikille muiden tuotemerkkien tuotteille määrittävät aina kyseisten tuotteiden toimittajat ja siksi ne eivät ole Fordin vastuulla. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Huom. Bluetooth -sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.